Nghị quyết: Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tiixnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020

Nghị quyết: Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tiixnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020

Số kí hiệu 49/NQ-HDND
Ngày ban hành 14/07/2017
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Văn bản pháp quy
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Người ký Lê Đình Sơn

 File đính kèm

Các văn bản cùng thể loại "Công văn"

Tìm kiếm văn bản