STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 68-HD/ĐU 23/12/2018 Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 10/12/2018 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh hướng dẫn học tập Chuyên đề 2019
2 69-KH/ĐU 23/12/2018 Thực hiện Kế hoạch số 145-KH/TU, ngày 16/11/2018 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Đảng ủy Trường Đại học Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch học tập Nghị quyết
3 3061/SLĐTBXH-LĐVL 23/12/2018 Hướng dẫn thực hiện nghị định của CP về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với lao động là người nước ngoài
4 116TB 20/12/2018 Thông báo thực hiện giờ làm việc mùa đông 2018
5 1073HD 20/12/2018 Hướng dẫn Thực hiện rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ năm 2018
6 6649/UBND-KT 23/10/2017 V/v tham mưu thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện và khai thác hiện quả các hiệp định TM tự do
7 6561 /UBND-KT 19/10/2017 V/v tiếp tục, tăng cường triển khai Đề án PTTTN gắn với Cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" giai đoạn đến 2020
8 6090/UBND-KT 28/09/2017 V/v góp ý nội dung văn bản chỉ đạo triển khai các chương trình hành động Số: 739 - CTr/TU ngày 31/8/2017 của Tỉnh Ủy
9 1298/QLCL-QLVBCC 21/09/2017 V/v góp ý sửa đổi, bổ sung Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT
10 5329/UBND-KGVX 22/08/2017 V/v tuyển dụng lao động cho Công ty Formosa
11 V/v xử lý vi phạm trong hoạt động bán hành 07/08/2017 V/v xử lý vi phạm trong hoạt động bán hành đa cấp trên địa bàn tỉnh
12 49/NQ-HDND 14/07/2017 Nghị quyết: Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển Hà Tiixnh đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2017-2020
13 1986/QD-UBND 13/07/2017 Quyết định: Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017
14 4010/UBND/XD 29/06/2017 V/v báo cáo số liệu phục vụ xây dựng chương trình phát triển nhà ở Hà Tĩnh đến năm 2030
15 323/KH-BGDĐT 15/05/2017 Kế hoạch: Tôn vinh nhà giáo tiêu biêu và tổ chức chương trình Truyền hình trực tiếp "Thay lời tri ân" chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
16 196/QD-SNV 29/12/2016 Quyết định: Về việc nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
17 4622/BGDĐT-CNTT 07/11/2016 Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
18 35/2015/TT-BGDĐT 30/12/2015 Thông tư: Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
19 80/2014/QĐ-TTg 29/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
20 20/2014/TT-BTTTT 04/12/2014 Thông tư Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
21 72/2013/NĐ-CP 14/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
22 310/BTTTT-ƯDCNTT 09/02/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
23 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
24 2132/BTTTT-VNCERT 17/07/2011 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
25 19/2011/TT-BTTTT 30/06/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
26 1790/BTTTT-VNCERT 19/06/2011 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử
27 43/2011/NĐ-CP 12/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
28 01/2011/TT-BTTTT 03/01/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
29 08/2010/TT-BGDĐT 28/02/2010 Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Quy định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở giáo dục
30 28/2009/TT-BTTTT 13/09/2009 Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
31 26/2009/TT-BTTTT 30/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
32 1654/BTTTT-UDCNTT 26/05/2008 Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (Cổng thông tin điện tử)
33 64/2007/NĐ-CP 09/04/2007 Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước CHÍNH PHỦ
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập21
  • Hôm nay49
  • Tháng hiện tại7,229
  • Tổng lượt truy cập62,016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây