Sự hình thành và phát triển

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Phòng Tổ chức- Hành chính được thành lập vào tháng 01/2013, trên cơ sở sáp nhập 02 phòng: Phòng Tổ chức - Cán bộ và Phòng Hành chính Tổng hợp Phòng có19 người, gồm 01 Trưởng phòng, 02 Phó trưởng phòng, 04 chuyên viên, 03 cán sự, 05 lái xe, 02 nhân viên phục .
NHIỆM VỤ
​​​​​​1. Công tác xây dựng bộ máy, tổ chức cán bộ
- Tham mưu với Hiệu trưởng về việc sắp xếp bộ máy;
- Giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển dụng, bố trí sắp xếp, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, viên chức;
- Xây dựng biên chế quỹ tiền lương cũng như quản lý cán bộ, công chức nhà trường theo đúng sự phân cấp của nhà nước.
2. Quản lý hồ sơ và giải quyết chính sách cán bộ
- Nắm vững tình hình đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên về phẩm chất, trình độ, năng lực; chỉ đạo các đơn vị trong trường nhận xét, đánh giá và phân loại cán bộ hàng năm, bảo đảo các thủ tục cần thiết cho công tác nghiệp vụ cán bộ;
- Thực hiện đúng các chính sách đối với cán bộ, viên chức như: bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, nghiệp vụ, chính trị, đề bạt cán bộ, nâng bậc lương, nâng ngạch, cũng như nhận xét, đánh giá; khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức; thực hiện chế độ ốm đau, thai sản; phụ cấp, trợ cấp đối với công chức nhà nước, đối với thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng...;
- Bố trí cho cán bộ giáo viên nghỉ phép theo chế độ;
- Quản lí toàn diện cán bộ, viên chức trong đơn vị; cho phép cán bộ, viên chức nghỉ vì việc riêng không quá 02 ngày;
- Thực hiện quản lý và bổ sung hồ sơ của cán bộ, giáo viên, nhân viên, làm tốt công tác bảo quản các tài liệu, thống kê báo cáo theo đúng quy định chung.
3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
- Lập kế hoạch và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về an ninh nội bộ, bảo vệ các tổ chức, cán bộ nhà trường;
- Phối hợp với các khoa, phòng, ban, tổ, với địa phương cũng như các cơ quan chức năng; thực hiện đấu tranh, phòng và chống các hành vi vi phạm pháp luật, xuyên tạc, phá hoại, hoạt động chiến tranh tâm lý chống lại chế độ, Đảng và Nhà nước ta.
4. Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ
-  Sử dụng và bảo quản con dấu của trường, cấp giấy giới thiệu, giấy đi công tác... theo đúng quy định;
- Nhận, phân loại, xử lí các công văn, tài liệu chuyển đến;
- Duyệt, phát hành, lưu trữ các tài liệu, văn bản do Hiệu trưởng ban hành;
 - Quản lý hệ thống điện thoại, máy fax;
- Nhận và phân phối các loại thư từ, báo chí cho các cá nhân, đơn vị.
5. Quản lí, điều hành
- Lên lịch công tác tuần và theo dõi thực hiện lịch công tác này;
- Nắm chắc các chủ trương chung của trường; phổ biến, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong trường thực hiện; theo dõi việc thực hiện giờ giấc làm việc, nội quy, quy chế của các đơn vị;
- Là đơn vị đầu mối, tổ chức thực hiện và giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều đơn vị trong trường (mà chưa thuộc chức năng một phòng, ban nào đảm nhận).
- Quản lý, điều hành xe ô tô phục vụ công tác của nhà trường.
 6. Công tác kế hoạch, tổng hợp
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tập hợp tư liệu, giúp Hiệu trưởng tổng hợp tình hình nhà trường;  xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý, hàng năm hoặc một giai đoạn;
- Theo dõi việc tổ chức thực hiện kế hoạch của các đơn vị, phản ánh kịp thời cho Hiệu trưởng; đề xuất các biện pháp thích hợp để đảm bảo thực hiện kế hoạch có hiệu quả;
 - Dự thảo các loại báo cáo tổng kết hàng kỳ, hàng năm cũng như đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
7. Công tác thi đua, khen thưởng
- Nghiên cứu đề xuất chủ trương, phương hướng, nhiệm vụ và cụ thể hóa nội dung, tiêu chuẩn thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng thời điểm, giai đoạn;
- Theo dõi và tư vấn cho Hội đồng thi đua của trường trong việc đánh giá công tác thi đua của các đơn vị, cá nhân toàn trường;
- Tổ chức việc tổng kết, phổ biến và áp dụng các sáng kiến, cải tiến trong phong trào thi đua;
- Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ cho các đơn vị về công tác thi đua khen thưởng, xét tặng các danh hiệu;
- Lập hồ sơ thi đua trình Hội đồng thi đua Trường xem xét; soạn thảo các văn bản và thực hiện các thủ tục trình duyệt lên Ban Thi đua cấp trên xem xét và công nhận; làm các báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào thi đua của nhà trường.
8. Công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết
- Quản lý phòng khách, phòng họp, các phòng làm việc của lãnh đạo trường;
- Sắp xếp chỗ ở cho khách đến làm việc theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
- Tổ chức các cuộc họp liên tịch, hội nghị, các buổi lễ... cấp trường.
- Mua sắm văn phòng phẩm và vật tư phục vụ.
9. Công tác pháp chế
- Tổ chức thực hiện công tác phổ biến và giáo dục pháp luật;
 - Kiểm tra các văn bản do các đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ban hành;
- Kiểm tra các văn bản QPPL đề xuất hướng xử lí với Hiệu trưởng.
- Ngoài những nhiệm vụ trên có thể thực hiện thêm một số nhiệm vụ do Hiệu trưởng giao theo quy định của pháp luật.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây