Phòng tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh

http://paa.htu.edu.vn


Một số điểm mới trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật viên chức

Luật Viên chức (2010) hiện hành đã xuất hiện nhiều bất cập như các vấn đề vị trí việc làm, vấn đề đánh giá, phân loại viên chức, xử lý kỷ luật.
Luật Viên chức (2010) hiện hành đã xuất hiện nhiều bất cập như các vấn đề vị trí việc làm, vấn đề đánh giá, phân loại viên chức, xử lý kỷ luật. Do đó, Bộ Nội vụ đang thực hiện Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Viên chức, theo kế hoạch dự án hoàn thiện hồ sơ dự án Luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào Quý I/2019; trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019), thông qua tại kỳ họp thứ 8 (tháng 10/2019).
Bản dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức của Bộ Nội vụ cho thấy một số điểm mới như sau:
Dự thảo sửa đổi quy định tại khoản 1 Điều 7 về vị trí việc làm, theo đó xác định rõ vị trí việc làm là căn cứ để xác định biên chế, thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và trả lương đối với viên chức.
Sửa đổi, bổ sung các điều 25, 28, 29 về các loại hợp đồng làm việc để thể chế hóa chủ trương thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới và để giải quyết vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện. Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 41 về nội dung đánh giá viên chức bảo đảm xuyên suốt, liên tục, đa chiều, dân chủ, khách quan, phù hợp với từng ngành nghề, lĩnh vực.
Đồng thời bổ sung khoản 5 vào Điều 52 quy định kỷ luật đối với viên chức đã nghỉ hưu, nghỉ việc hoặc đã chuyển công tác nhưng có hành vi vi phạm trong thời gian công tác, bảo đảm tương thích với kỷ luật đảng nhằm mục đích xử lý nghiêm những người có sai phạm.
Nếu thông qua và được thực hiện đúng dự kiến, Luật Viên chức (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2020.
Tài liệu tham khảo:
  1. Báo dân trí: https://dantri.com.vn/viec-lam/du-thao-luat-sua-doi-luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-20190126073617481.htm
  2. Bộ Nội vụ (2019), Tờ trình Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức
  3. Quốc hội (2019), Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức
Hà An (tổng hợp) 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây