Display # 
Title Author Hits
Kế hoạch: Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo" năm học 2014 - 2015 Written by Phòng Tổ chức Hành chính 166
Quyết định Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" cấp tỉnh năm học 2014 - 2015 Written by Phòng TC_HC 352
Hướng dẫn tổng kết năm học 2014 - 2015 Written by Phòng TC_HC 207
Quyết định Công nhận điển hình tiên tiến cho tập thể và cá nhân trong phong trào thi đua giai đoạn 2010 - 2015 Written by Phòng TC_HC 296
Kế hoạch Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ II, tiến tới đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI và toàn quốc lần thứ IX Written by Phòng TC_HC 194
Tài liệu tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua khen thưởng Written by Phòng Tổ chức Hành chính 265
Hướng dẫn: Sơ kết thi đua từ đầu năm học đến 20-11-2014 Written by Phòng Tổ chức Hành chính 221
Quyết định: Xếp loại thi đua và khen thưởng các đơn vị trong Khối thi đua Giáo dục - Đào tạo năm học 2013 - 2014 Written by Phòng Tổ chức Hành chính 220
Kế hoạch xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến năm học 2014 - 2015 Written by Phòng Tổ chức Hành chính 298
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi đua, khen thưởng Written by Phòng Tổ chức Hành chính 228
Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh. Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh.
ĐT: 0393 885 376 - Fax: 0393 885 224. Mail: tochuchanhchinh@htu.edu.vn.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free