Giới thiệu Phòng tổ chức hành chính

In bài này

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Phòng Tổ chức- Hành chính được thành lập vào tháng 01/2013, trên cơ sở sáp nhập 02 phòng: Phòng Tổ chức - Cán bộ và Phòng Hành chính Tổng hợp

 Phòng có19 người, gồm 01 Trưởng phòng, 03 Phó trưởng phòng, 04 chuyên viên, 03 cán sự, 05 lái xe, 02 nhân viên phục vụ  (trong đó 03 người sinh hoạt hành chính tại đơn vị).

II. CHỨC NĂNG

Phòng Tổ chức Hành chính (viết tắt là TCHC) có các chức năng sau:

- Tham mưu với Hiệu trưởng về công tác tổ chức, xây dựng bộ máy nhà trường, các chính sách đối với cán bộ viên chức; công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

-  Giúp Hiệu trưởng: Tổng hợp, báo cáo tình hình mọi mặt hoạt động của Trường và tư vấn cho Hiệu trưởng các lĩnh vực công tác mà phòng được giao;

- Điều hành các hoạt động hành chính toàn trường;

- Chịu trách nhiệm về công tác pháp chế trong nhà trường.

-  Thực hiện công tác hành chính và văn thư - lưu trữ ;

-  Phục vụ: khánh tiết, hội họp.

III. NHIỆM VỤ

3.1 Công tác xây dựng bộ máy, tổ chức cán bộ

3.2 Quản lý hồ sơ và giải quyết chính sách cán bộ

3.3  Công tác bảo vệ chính trị nội bộ

3.4 Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ

3.5. Quản lí, điều hành

3.6  Công tác kế hoạch, tổng hợp

3.7 Công tác thi đua, khen thưởng

3.8 Công tác phục vụ, lễ tân, khánh tiết

3.9 Công tác pháp chế

IV. TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

1. Trưởng phòng:

CN Nguyễn Đình Tuấn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0915565439

2. Các Phó Trưởng phòng:

- Thạc sĩ Trần Thị Kim Hiền

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

- CN Trần Hòa Bình

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0915423122

- CN Nguyễn Thị Thoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0915597666

3. Các nhân viên

1. 

Nguyễn Đình Thọ, Hiệu trưởng (sinh hoạt hành chính)

2. 

Nguyễn Thị Mai, cán sự

 3.

Nguyễn Thị Hương, cán sự

4. 

Nguyễn Thị Thanh Thơ, chuyên viên

5. 

Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên

6. 

Hồ Thị Huyền Mơ, chuyên viên

7. 

Đặng Thị Diệp Thêm, cán sự

8. 

Nguyễn Thị Thủy, chuyên viên

9. 

Nguyễn Thị Hòa, nhân viên

10. 

Văn Thị Kiều Ngân, nhân viên

 11.

Lương Xuân Nguyên, lái xe

 12.

Nguyễn Ngọc Vũ, lái xe

 13.

Trần Hậu Long, lái xe

 14.

Phan Văn Quang, lái xe

 15.

Nguyễn Văn Hùng, lái xe

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh. Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh.
ĐT: 0393 885 376 - Fax: 0393 885 224. Mail: tochuchanhchinh@htu.edu.vn.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free