Cơ cấu tổ chức

In bài này
Chuyên mục: Giới thiệu
Ngày đăng Tác giả Phòng Tổ chức - Hành chính

TỔ CHỨC - NHÂN SỰ

12-2PhongTC

1. Trưởng phòng:

CN Nguyễn Đình Tuấn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0915565439

2. Các Phó Trưởng phòng:

- Thạc sĩ Trần Thị Kim Hiền

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 

- CN Trần Hòa Bình

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 09154231229

- CN Nguyễn Thị Thoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điện thoại: 0986299744

3. Các nhân viên

 1

Nguyễn Đình Thọ, Hiệu trưởng (sinh hoạt hành chính)

 2

Nguyễn Thị Hương, cán sự

 3

Nguyễn Thị Thanh Thơ, chuyên viên

 4

Nguyễn Thị Hằng, chuyên viên

 5

Hồ Thị Huyền Mơ, chuyên viên

 6

Đặng Thị Diệp Thêm, cán sự

 7

Nguyễn Thị Thủy, chuyên viên

 8

Nguyễn Thị Hòa, nhân viên

 9

Văn Thị Kiều Ngân, nhân viên

 10

Lương Xuân Nguyên, lái xe

 11

Nguyễn Ngọc Vũ, lái xe

Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Hà Tĩnh. Số 447, đường 26/3, TP.Hà Tĩnh.
ĐT: 0393 885 376 - Fax: 0393 885 224. Mail: tochuchanhchinh@htu.edu.vn.
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free